Polityka zwrotów

Konsumentowi przysługuje 14-dniowy termin na zwrot towaru, liczony od dnia otrzymania zamówienia.

W celu dokonania zwrotu produkt należy zapakować i odesłać na adres:

HAFTINA TEXTILE GROUP sp. z o. o.
Witosa 38
97-300 Piotrków Trybunalski
POLSKA

Zwracany towar musi być nowy, nie może nosić  żadnych śladów użytkowania oraz powinien posiadać komplet metek.

Koszt dostarczenia produktów do sklepu ponosi klient.

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych! Nie zwracamy kosztów wysyłki!

Zwrot środków pieniężnych realizowany jest przelewem bankowym na numer konta podany przez konsumenta. Wszystkie zwroty staramy się realizować niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, jednak w wyjątkowych sytuacjach może to potrwać do 5 dni roboczych.                                                   

Odsyłając produkt nie muszą Państwo podawać powodu jego zwrotu, będziemy jednak bardzo wdzięczni, jeśli otrzymamy taką informację - pomoże nam to w pracy nad udoskonalaniem sklepu i jego oferty.

Potrzebujesz pomocy?
Nie krępuj się, skontaktuj się z nami, a sprawimy, że proces zwrotu lub wymiany będzie prosty i szybki. 

Odstąpienie od umowy
  1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
  5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.